Categories
News

บริการทำความสะอาด: เรื่องพื้นๆ วิธีทำความสะอาดพื้นแต่ละประเภท

บริการทำความสะอาด: เรื่องพื้นๆ วิธีทำความสะอาดพื้นแต่ละประเภท วัสดุปูพื้นที่แตกต่างกัน ก็ย่อมมีวิธีดูแลทำความสะอาดที่แตกต่างกันด้วย แต่วัสดุบางชนิดอาจมีขั้นตอนที่มากกว่านั้น จึงเอาวิธีทำความสะอาดพื้นแต่ละประเภทมาฝากกัน

Categories
News

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ผนังร้าว ภัยเงียบที่อันตราย รีบแก้ไข ก่อนสายเกินแก้

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ผนังร้าว ภัยเงียบที่อันตราย รีบแก้ไข ก่อนสายเกินแก้ ผนังร้าว แม้จะเป็นปัญหาที่ไม่ได้ส่งผลอันตรายต่อตัวบ้านในทันที แต่หากปล่อยให้ ผนังแตกร้าว รุกรามและบานปลายนอกจากจะส่งผลอันตรายต่อตัวบ้านแล้ว ยังทำให้ความสวยงามของบ้านลดลง

Categories
News

บริการด้านอาหาร: อาหารบำบัด ห่างไกลโรคกระเพาะ

บริการด้านอาหาร: อาหารบำบัด ห่างไกลโรคกระเพาะ ในเรื่องของการรับประทานอาหาร เป็นเรื่องที่เราทุกคนจะต้องให้ความสำคัญ หลายคนทราบกันดีอยู่แล้วว่า การห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บคือการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และที่สำคัญที่สุดก็คือ การรับประทานอาหารให้ตรงเวลา เพราะไม่อย่างนั้น อาจจะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคกระเพาะได้